Tango Escenario

Termín "Tango Escenario" znamená, že sa Tango tancuje ako javisková show. Tento štýl pôvodne čerpal z idiómov štýlov Villa Urquiza a Orillero. Dnes zahŕňa aj prvky Tanga Nueva. Tango escenario sa tancuje v otvorenom objatí s prehnanými pohybmi a prvkami iných tancov, často prevzatých z baletu a nie sú súčasťou systému sociálneho Tango slovníka. Baletné prvky sú dobre integrované so štýlom Villa Urquiza. Pre každého v páre sa vzťahuje iný priestor ako v štýle Villa Urquiza, má veľmi baletný charakter a pohyby Tanga sú typicky založený na modernom taneci. Mnohí ľudia sa odvolávajú, že všetky formy Tango exhibícií sú Fantasia