Orillero

Orillero štýl tanga je starý štýl, ktorého názov napovedá, že má svoj ​​pôvod v uliciach chudobných, odľahlých štvrtí Buenos Aires. Neskôr sa začal odkazovať na mužov tancujúcich okolo ženy. V každom prípade, Orillero štýl nebol považovaný za prijateľný v uhľadených salónoch  v centre mesta Buenos Aires počas zlatého veku Tanga až do tej miery, že sa ďalej tancoval a čím ďalej sa viac  začal podobať štýlu Villa Urquiza. Tancuje sa v zpriamenom držaní tela, tanečníci si zachovávajú svoju os. Objatie zvyčajne tvorí V a môže byť buď blízke, alebo otvorené. V zákrutách žena voľne pivototuje a pohybuje sa bez nutnosti nezávislých  pohybov medzi bokmi a trupom. Ak sa Orillero štýl tanga tancuje v tesnom objatí, pár ho mierne uvoľňuje pred otočením . Ak sa žena otočí bokmi nezávisle na jej hornej časti trupu, objatie nemusí natoľko uvoľniť. Orillero štýl tanga sa líši od Tango de Salón, pretože pridáva hravé, priestorovo nenáročné ozdoby a figúry, ktoré nie vždy rešpektujú líniu tanca - Rondu. Mnoho z hravých prvkov sú vykonávané na ric-tic-tic rytmus, ktorý charakterizuje hudba od Juan D' Arienzo a Rodolfo Biagi.