Fantasia

Fantasia ( niekedy nazývaná ako Tango Show alebo Stage Tango )  je termín používaný pre vystúpenia a súťažné tancovanie Tanga. Je charakteristický choreografiou vystúpenia ( bez improvizácie ), prehnanými pohybmi a krokmi z iných tanečných žánrov.


Má nasledovné atribúty: