Liquid Tango

Liquid Tango je prístup k tancovaniu Argentínskeho Tanga, v ktorom sa objatie presúva medzi blízkym a otvoreným, aby umožnil začlenenie rôznych štýlov Tanga, najmä Tanga Nueva a Club-stype Tanga. Pravdepodobne je predčasné uvažovať o ňom ako o samostatnom štýle tanca, keďže jeho prístup je do značnej miery v súlade s Tango Nuevo a nemá zvlášť identifikovanú skupinu prívržencov.