Milonga

Milonga má nasledovné atribúty :

Milonga Lisa

V Milonge Lise, alebo jednoduchej milonge sa tancuje na každú dobu hudby.

Milonga con Traspié

Traspié doslovne znamená " zakopnutie " ... Milonga Traspié je považovaná za ďalšiu úroveň rámca samotnej Milongy. Hrá sa v nej z priestorom medzi dobami a synkopami Tangových krokov - nachádza v ňich podstatu Milongy. V Milonge con Traspié tanečník môže použiť buď zakopnutia, alebo kroky v protirytme ( zmenou váhy ) pre dosiahnutie dvojitého rytmu, alebo dokonca troch krokov počas dvoch dôb (true syncopation).