Lekcie

Tak ako má Tango viacero typov, je aj viacero typov vzdelávania. Azda najprepracovanejší je:

Sistema DINZEL - systém vzdelávania vytvorený zakladateľmi Univerzity Tanga v Buenos Aires Glóriou a Rodolfom DINZEL

Magické na tomto páre oproti iným je, že ostatné páry sú väčšinou uvádzané ako:

  • Sebastian Arce & Mariana Montes

  • Miriam Larici & Hugo Patyn

  • Carlos Gavito & Marcela Duran

  • ...

Glória a Rodolfo sú proste LOS DINZEL