Neo Tango

Neo Tango je zreteľný žáner Tanga ako v hudbe tak aj v tanci. Neo Tango je nasledovníkom štýlu Tango Nuevo, ako tanec je "živou" formou Tanga 21. storočia. Hudba je zreteľne odlišná od  Tango Nuevo. Zaznamenané sú dva extrémy a to buď klasická hudba zo Zlatého obdobia Tanga, alebo tzv. Alternatívna hudba, ktorá nie je vôbec Tangová, ale Tango sa na túto hudbu  tancovať dá.