Tango de Salon

Tango de Salon ( niekedy nazvaný jednoducho Salon ) zahŕňa termín pre to,  čo sa nazýva "salón" ( Tanečná sála ) - inými slovami, priestor pre Milongu - sociálne tancovanie. Je viac charakterizovaný svojími širokými variáciami, než konkrétnymi pózami. Je to štýl ktorý vytvorili masy kolektívne na parkete.


Tango de Salon má nasledovné atribúty:

Tango salón zahŕňa všetky sociálne tanečné štýly vrátane Villa Urquiza, Milonguero a Club-style Tango, ktoré sa tancujú spoločensky v salónoch.