O Tangu


Tango

Argentína a Uruguaj

V roku 2009 zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO (4.COM 13.01 )


© 2008 ministerstvo kultúry Mesta Buenos Aires


Argentínska a uruguajská tradícia tanga, ktorá je dnes známa po celom svete, sa zrodila v povodí rieky Río de la Plata, v nižších triedach miest Buenos Aires a Montevideo. V tomto regióne, kde sa miešajú európski emigranti, potomkovia afrických otrokov a domorodcov známych ako criollos, sa vytvorila široká škála zvykov a rituálov, ktoré sa postupne zlúčili a pretvorili na špecifickú kultúrnu identitu.

K najcharakteristickejším prejavom tejto identity patrí hudba tanga, tanec a poézia, ktoré sú zároveň stelesnením a vektorom rozmanitosti kultúrneho Tango dialógu, ktoré sa praktizuje na milongách - typických tanečných sálach - v Buenos Aires a Montevideu. Duch svojej komunity rozšírilo po celom svete, kde sa postupne novým prostrediam prispôsobilo.

Dnes táto komunita pozostáva z hudobníkov, profesionálnych a amatérskych tanečníkov, choreografov, skladateľov, textárov a učiteľov, ktorí toto umenie učia a odkrývajú nám živé kultúrne poklady, ktoré kultúru tanga stelesňujú.


https://ich.unesco.org/es/RL/el-tango-00258?RL=00258


Nominačný formulár, Súhlas komunít, Rozhodnutie