Príprava knihy

Idea, túžba preložiť túto knihu vyšla od Miguela Sumariu, ktorú vyslovil počas Workshopu en Castillo - na Grand Castle v Liptovskom Hrádku 3-5.10.2014

Zmenu z túžby k začiatku realizácie posunul fakt, že nás 1.1.2015 Rodolfo opustil.

Okrem toho, že je táto kniha cenným materiálom pre každého, kto tancuje tango, je aj uctením si jeho pamiatky.

Získať originál knihy nebolo jednoduché. Pomoc poskytla Ana Ventura, ktorá v Buenos Aires kúpila všetky knihy od Los Dinzel, ktoré sa jej podarilo zohnať a poslala mi ich.

Táto kniha žiaľ medzi nimi nebola, nezohnala ju. Preklad knihy som tak začal robiť vďaka scanu Miguelovej kópie, ktorý zrealizoval Rasťo Granec.

Nakoniec som knihu našiel na Amazone a kúpil som ju za cenu 3-krát väčšiu ako všetky ostatné knihy dokopy.

Preklad knihy bol dlhý proces, ktorý začal 13.4.2015.

8.6.2018 som o tom začal diskusiu s Gloriou Dinzel (Gloria Ines Varo) , prisľúbené povolenie však poslať nestihla, 12.8.2018 nás opustila.

29.9.2020 - podpísanie Licenčnej zmluvy na vydanie diela, na základe ktorej sa môže kniha vydať, predávať a propagovať

Z predaja ide časť na podporu ESTUDIO DINZEL

30.9.2020 - riaditeľka Národnej bibliografie SNK pridelila knihe ISBN pre 5 typov formátov

5.10.2020 - boli práce na dizajne ukončené a začal proces testovania a prípravy tlače

Momentálny stav

Pred-predaj za zvýhodnenú cenu 10 EUR platný do 3.10.2020

Kniha je v štádiu testovania tlače a doľaďovania finálneho prevedenia

5.10.2020 - boli zaslané grafické a textové podklady do tlačiarne pre vytvorenie nátlačku

7.10.2020 - bol nátlačok po kontrole podkladov v tlačiarni zadaný do výroby

13.10.2020 - bol nátlačok doručený vydavateľovi - Nátlačok ukázal, že niektoré detaily bude treba ešte doladiť - farba obálky (CMYK 0/10/40/0 - je príliš žltá) , farba textov obálky boli vyhotovené inak ako boli požadované a okraje vnútorných textov treba posunúť

15.10.2020 - po konzultácii boli zaslané upravené grafické a textové podklady do tlačiarne pre vytlačenie druhej verzie nátlačku a troch verzií obálky

Pred-predaj za zvýhodnenú cenu 15 EUR platný do 15.10.2020

Predaj prebieha za koncovú cenu 27 EUR

Od 19.10.2020 do konca októbra prebieha akcia, počas ktorej bude možné získať zľavový kupón na 10 EUR Stačí zdielať linku na našu knihu s nasledujúcim textom:

AKCIA OK-TO-BER

Naša kniha sa už predáva za konečnú cenu 27 EUR, takže tí, čo čakali na to, že knihu ako aj ESTUDIO DINZEL podporia plnou cenou, už majú možnosť.

Tí, ktorí by stále chceli ušetriť, majú možnosť získať zľavový kupón na 10 EUR, stačí, že budú zdieľať tento príspevok.

https://tiny.cc/ttuhs

20.10.2020 - bola druhá verzia nátlačku zadaná do výroby (1 nátlačok, 3 verzie obálky s farbami - CMYK 0/10/25/0 , 0/7/17/0, 0/4/11/0 )

23.10.2020 - bola druhá verzia nátlačku odoslaná vydavateľovi

>>Druhá verzia nátlačku je na ceste k vydavateľovi<<

Kontrola textov prebieha, tie sú na dennej báze aktualizované

S korektúrou pomáhali: Mária Buranská, Monika Hakošová, Jana Petríková a Lenka Lorencovičová

Pred-objednávatelia hneď po úhrade získavajú prístup k najaktuálnejšej pracovnej verzii vo formáte PDF.

Aktuálna je: Pracovná verzia 19

Použité pojmy

V knihe sú použité pojmy, zadefinované názvy, používané v celej knihe, ich znalosť môže napomôcť celkovému porozumeniu

Priebežne ich sem budeme pridávať

Expresívny aparát - spodný priestor - od pása nadol

Dramaticy aparát - horný priestor - od pása nahor

Mechanická disociácia - to, čo sa deje v nohách, je oddelené od toho, čo sa deje v trupe

Uzavreté pozície - majú tendenciu byť čo najbližšie k centrálnej osi - v spodnom priestore

Otvorené pozície - -využívajú viac miesta - v hornom priestore

Choreografická forma - vzor, kresba tanca, figúra

Choreografický spôsob - ako sa tanečník pohybuje aby to vykreslil

Priame modifikátory + priame modifikátory druhého rádu

  • amplitúda - veľkosť pohybu + hybnosť - generovaná vnútorným prúdením

  • rýchlosť + zrýchlenie a spomalenie

  • uhol - smer pohybu, + pivot

Tanečný priestor - nohami vytvorený kruh ako kružidlom so stredom v kolenách

Spoločný priestor - vzduchový valec, ktorého základom je tanečný pristor a strop je rovnaký kruh ako tanečný priestor vo výške vyššieho z páru ***

Individuálna os rovnováhy - pomyslená čiara prechádzajúca stredom tela

Centrum rovnováhy - bod umiestnený uprostred tela približne 5 cm nad pupkom