26.6.2021 - KRST KNIHY s krstným otcom Miguelom SUMARIA

Elektronické verzie na stiahnutie - prístup majú len registrovaný vlastníci

Kniha obsahuje QR kódy

Touto formou je k tlačenej knihe pridaný ďaľší on-line rozmer. Pri čítaní knihy tak môžete ku kontextu získať okrem obrázkov vytlačených v knihe aj ďaľšie materiály, prevažne videá a linky na relevantné stránky.

Niektoré telefóny podporujú čítanie QR kódov priamo v aplikácii fotoaparátu, ak to váš telefón nepodporuje, existuje veľké množstvo aplikácií, ktoré si môžete stiahnuť.

Použité pojmy

V knihe sú použité pojmy, zadefinované názvy, používané v celej knihe, ich znalosť môže napomôcť celkovému porozumeniu

Priebežne ich sem budeme pridávať

Expresívny aparát - spodný priestor - od pása nadol

Dramaticy aparát - horný priestor - od pása nahor

Mechanická disociácia - to, čo sa deje v nohách, je oddelené od toho, čo sa deje v trupe

Uzavreté pozície - majú tendenciu byť čo najbližšie k centrálnej osi - v spodnom priestore

Otvorené pozície - -využívajú viac miesta - v hornom priestore

Choreografická forma - vzor, kresba tanca, figúra

Choreografický spôsob - ako sa tanečník pohybuje aby to vykreslil

Priame modifikátory + priame modifikátory druhého rádu

  • amplitúda - veľkosť pohybu + hybnosť - generovaná vnútorným prúdením

  • rýchlosť + zrýchlenie a spomalenie

  • uhol - smer pohybu, + pivot

Tanečný priestor - nohami vytvorený kruh ako kružidlom so stredom v kolenách

Spoločný priestor - vzduchový valec, ktorého základom je tanečný pristor a strop je rovnaký kruh ako tanečný priestor vo výške vyššieho z páru ***

Individuálna os rovnováhy - pomyslená čiara prechádzajúca stredom tela

Centrum rovnováhy - bod umiestnený uprostred tela približne 5 cm nad pupkom

TANGO ARGENTINO

Tango Argentino show prišla na Broadway, do mekky hudobnej zábavy, čo zabezpečilo už po štyroch týždňoch šesť mesiacov plných sál, a to bolo to, čo ju katapultovalo do celého sveta.

Tanečníci, ktorí tvorili toto obsadenie, boli: Juan Carlos Copes y María Nieves, Virulazo y Elvira, Gloria y Eduardo, Nélida y Nelson, Mayoral y Elsa María, María del Carmen y Carlos Rivarola, Los Dinzel (Gloria y Rodolfo), Naanim Timoyko.

Príprava knihy

Idea, túžba preložiť túto knihu vyšla od Miguela Sumariu, ktorú vyslovil počas Workshopu en Castillo - na Grand Castle v Liptovskom Hrádku 3-5.10.2014

Zmenu z túžby k začiatku realizácie posunul fakt, že nás 1.1.2015 Rodolfo opustil.

Okrem toho, že je táto kniha cenným materiálom pre každého, kto tancuje tango, je aj uctením si jeho pamiatky.

Získať originál knihy nebolo jednoduché. Pomoc poskytla Ana Ventura, ktorá v Buenos Aires kúpila všetky knihy od Los Dinzel, ktoré sa jej podarilo zohnať a poslala mi ich.

Táto kniha žiaľ medzi nimi nebola, nezohnala ju. Preklad knihy som tak začal robiť vďaka scanu Miguelovej kópie, ktorý zrealizoval Rasťo Granec.

Nakoniec som knihu našiel na Amazone a kúpil som ju za cenu 3-krát väčšiu ako všetky ostatné knihy dokopy.

Preklad knihy bol dlhý proces, ktorý začal 13.4.2015.

8.6.2018 som o tom začal diskusiu s Gloriou Dinzel (Gloria Ines Varo) , prisľúbené povolenie však poslať nestihla, 12.8.2018 nás opustila.

29.9.2020 - podpísanie Licenčnej zmluvy na vydanie diela Ericom DINZELOM, na základe ktorej sa môže kniha vydať, predávať a propagovať

Z predaja ide časť na podporu ESTUDIO DINZEL

30.9.2020 - riaditeľka Národnej bibliografie SNK pridelila knihe ISBN pre 5 typov formátov

5.10.2020 - boli práce na dizajne ukončené a začal proces testovania a prípravy tlače

Testovania tlače a doľaďovania finálneho prevedenia

5.10.2020 - boli zaslané grafické a textové podklady do tlačiarne pre vytvorenie nátlačku

7.10.2020 - bol nátlačok po kontrole podkladov v tlačiarni zadaný do výroby

13.10.2020 - bol nátlačok doručený vydavateľovi - Nátlačok ukázal, že niektoré detaily bude treba ešte doladiť - farba obálky (CMYK 0/10/40/0 - je príliš žltá) , farba textov obálky boli vyhotovené inak ako boli požadované a okraje vnútorných textov treba posunúť

15.10.2020 - po konzultácii boli zaslané upravené grafické a textové podklady do tlačiarne pre vytlačenie druhej verzie nátlačku a troch verzií obálky

20.10.2020 - bola druhá verzia nátlačku zadaná do výroby (1 nátlačok, 3 verzie obálky s farbami - CMYK 0/10/25/0 , 0/7/17/0, 0/4/11/0 )

23.10.2020 - bola druhá verzia nátlačku odoslaná vydavateľovi

Do 26.7.2010 prebiehala kontrola textov, tie boli na dennej báze aktualizované

S korektúrou pomáhali: Mária Buranská, Monika Hakošová, Jana Petríková, Lenka Lorencovičová a Slávka Kellová

Pred-objednávatelia hneď po úhrade získavali prístup k najaktuálnejšej pracovnej verzii vo formáte PDF.

Posledná aktuálna racovná verzia bola 19

27.10.2020 - druhá verzia nátlačku spolu s ďaľšími verziami obálky prišla vydavateľovi

27.10.2020 - Bola vybraná finála podoba na základe nátlačkov a testov obálky


Viac o príprave knihy