Improvizácia

Kniha je skladom, z tlače bola odoslaná 13.1 a 17.1 dorazila k vydavateľovi

Ako prvé bola distribuovaná predplatiteľom, ktorým srdečne ďakujeme.

Originál
Slovenká verzia
Matecat Projekt

Degustácia

Tango má okrem iných prvkov aj choreografickú presnosť svojej neprekonateľnej dynamicko-priestorovej konštrukcie, do ktorej môžeme zahrnúť:

 1. slobodné riadienie priestoru;

 2. nehybnosť ako choreografický prvok;

 3. absenciu potenciálnej formy;

 4. choreografický spôsob ako determinant tanca;

 5. zjednotenie univerzálnej mechaniky tanečných párov;

 6. prenikanie stredovou rovinou partnera v páre, čo sme nazvali invázia do tanečného priestoru;

 7. synkretický (spoločný) synchronizmus;

 8. objatie ako pozíciu taneca ;

 9. choreografickú formu ako adjektívum tanca;

 10. podporu alebo stiahnutie choreografie vo vzťahu k zvukovým stimulom;

 11. tanečnú mechaniku;

 12. kódovanie údajov o porozumení na dosiahnutie synchronizácie páru;

ktoré sa spolu rozvíjajú počas improvizácie.

Príprava knihy

S prekladom tejto knihy sme začali 11.2.2021, bol to dlhý a náročný proces.

Kniha bola preložená 11.9.2021 a 26.10.2022 prešla kolami korektúry, k čomu prispeli:

Alena Bálent-Nováková, Mária Buranská, Jana Petríková, Erin Zeleňáková, Lenka Lorencovičová, Monika Ingerová, Miroslav Orbán, Juraj Siska, Petra Ďuračková, Vladimír Stolár, Silvia Švajčíková

Akurát je čas na posledné pripomienky, kým sa dostane do fázy finálneho dizajnu a formátovania.


Od 30.11.2022 sme Zapalovali pomyslené sviečky

Improvizácia prešla už fázami prekladu a korektúry, teraz je čas na posledné pripomienky.

Počas dušičkových sviatkov si môžeme okrem spomienky na našich najdrahších zosnulých nájsť aj čas na spomienku všetkým tým,

ktorí nám minimálne 150 rokov tvorili a kultivovali TANGO.

Urobiť tak môžeme pomyselným zapálením sviečky a to práve čítaním a pri(s)pomienkovaním improvizácie.

Ku knihe sa dostanete na tejto stránke - https://www.tangoclub.sk/knihy-dinzel/improvizacia

Krásne dušičkové sviatky naplnené pokojom vám praje Ondrej a Alenka

Pre zapálenie sa prihláste do Gmailu a potom

Request access

Povololenie Ti po preverení pošleme mailom

Prispomienkovanie skončilo a my za pri(s)pomienky ďakujeme

Evaristo Ba, Alenka, Ondrej, Editka, Mária Buranská, Janka, Silvinka,

Pripomienky skončili 11.12.2022


Objednávka na nátlačok a tlač bola odoslaná 14.12.2022

19.12.2022 odoslané všetky podklady pre vytvorenie nátlačku


Kniha bola elektronicky vydaná 24.12.2022

Tlačené verzie budeme ako prvé distribuovať predplatiteľom v úvode nového roka.

Knihu je možné zakúpiť v zľave

Predpratitelia môžu zároveň využiť kupóny

TASK - Zľava 6 EUR na nákup

TASK8 - Zľava 8% na nákup

Kupón využite v pokladni

Ondrej Buranský