Tango Vals

Tango Vals má nasledovné atribúty:

  • Je to Tango tancované na hudbu Waltz (presnejšie, viedenský valčík hraný inštrumentami Tanga)

  • Je buď v otvorenom alebo tesnom objatí

  • Tancuje sa v hladkom, kontinuálnom a plynulom pohybe - žiadne stoccato

  • Hrá a tancuje sa viac v 3/4 rytme, než v štandardnom 4/4 a s dôrazom na prvú dobu.

  • Používa sa veľa kruhových a rotačných figúr: Ohos, Calesitas, Molinete

  • Vals sa často nazývaný Vals Cruzado, keďže sa tanečníci točia okolo seba a často vchádzajú do predkríženia