Milonga

Milonga má nasledovné atribúty :

  • Veľmi rýchly - chodivý tanec

  • Môže byť buď v otvorenom alebo zatvorenom objatí

  • Obsahuje mnoho bežných Tangových krokov, ale vzhľadom na jeho rýchle tempo, drvivá väčšina repertoáru, ktorá je k dispozícii v Tangu nemôže byť reprodukovaná v plnom rozsahu

  • Hrá sa a tancuje častejšie v 2/ 4 rytme, než v štandardnom 4 / 4

  • Všeobecne sa šlape nakaždú dobu ( alebo poddobu)

  • Sú dva odlišné štýly: Milonga Lisa a Milonga con Traspie

Milonga Lisa

V Milonge Lise, alebo jednoduchej milonge sa tancuje na každú dobu hudby.

Milonga con Traspié

Traspié doslovne znamená " zakopnutie " ... Milonga Traspié je považovaná za ďalšiu úroveň rámca samotnej Milongy. Hrá sa v nej z priestorom medzi dobami a synkopami Tangových krokov - nachádza v ňich podstatu Milongy. V Milonge con Traspié tanečník môže použiť buď zakopnutia, alebo kroky v protirytme ( zmenou váhy ) pre dosiahnutie dvojitého rytmu, alebo dokonca troch krokov počas dvoch dôb (true syncopation).