Fantasia

Fantasia ( niekedy nazývaná ako Tango Show alebo Stage Tango ) je termín používaný pre vystúpenia a súťažné tancovanie Tanga. Je charakteristický choreografiou vystúpenia ( bez improvizácie ), prehnanými pohybmi a krokmi z iných tanečných žánrov.


Má nasledovné atribúty:

  • Málo improvizácie: kroky sú choreografiou za účelom profesionálneho Tanga

  • Prvky z iných tancov, môže byť použítý "neštandardný " Tango slovník najmä z baletu a moderného tanca. Napríklad piruety , skoky, sekvencie divadelných krokov bez kontaktu a figúry vysoko vo vzduchu

  • Zdobenie je veľmi prehnané, napríklad Ganchos a Boleos

  • Súčasťou tohto štýlu sú Make - up a kostýmy, formálne obliekanie, obleky, smokingy a pre ženy veľmi sexy oblečenie

  • Zvyčajne sa snaží rýchlo zapôsobiť akrobaciou tanca, alebo veľmi pomalými pohybmi pre dramatizovnie jeho zmyselnosti

  • Vystúpenia môžu byť tvorené jedným alebo viacerými pármi

  • Používa sa aj otvorené aj zatvorené objatie

  • Prudké pohyby hlavou

  • Je potrebné poznamenať, že v ňom publikum hrá veľkú úlohu pre určovanie charakteru, vystúpenia sú často súčasťou milong, je veľmi časté, že si udržiava Tango slovník a nemusí byť striktne klasifikovaný ako Tango Show, hoci v ňom môže byť potrebná choreografia